Izborna Skupština

Temeljem čl.17 Statuta HPD“Zaprešić“ sazivam Izbornu Skupštinu  koja će se održati  21.03.2019.  s početkom u 18.30 sati  u Gradskoj vijećnici Zaprešić TŽF 1

DNEVNI RED:

  1.Otvaranje Skupštine

  2.Izbor radnih tijela:izbor radnog predsjedništvo,izbor zapisničara i dva                           ovjerovitelja  zapisnika,izbor verifikacijske komisije

  3.Izvješće verifikacijske komisije

  4.Izvješće o radu Izvršnog odbora

  5.Izvješće o radu Društva

  6.Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju u 2018.godini

  7.Izvješće Nadzornog odbora

  8.Izvješće Suda časti

  9.Rasprava po izvješćima i izglasavanje istih

 10.Razrješenje predsjednika i dopredsjednika,tajnika,članova Izvršnog                              odbora,članova Nadzornog  odbora i Suda časti

 11.Izbor predsjednika i dopredsjednika,tajnika,članova Izvršnog                                          odbora,Nadzornog odbora i Suda časti.

12.Financijski plan za 2020.godinu

13.Plan rada za 2020. godinu

14.Pitanja i prijedlozi

15.Zatvaranje rada Skupštine

Skupštini mogu s pravom glasa prisustvovati svi članovi HPD“Zaprešić“ s plaćenom članarinom za 2019.godinu

Molimo članove koji se žele kandidirati za bilo koje tijelo Skupštine da kandidaturu podnesu tajnici Društva ili predložiti nekog uz prethodni pristanak predloženog člana

                                                                                                 Predsjednik:

                                                                                                             Darko Matić