06.07.2024. – subota ISTRA- Božanski izvori

ISTRA- Božanski izvori  06.07.2024. – subota Staza Božanskih izvora i staza božice Sentone koje se nalaze između Labina i Rapca čine prekrasnu,nezahtjevnu kružnu stazu.Sentonina staza prati potočić Pećina koji u više nsvrata sijeku drveni mostići.PutemRead More

Subota 8.6.2024. Velebit Visočica – 1615 m

8.6.2024. Velebit Visočica – 1615 m Visočica je istaknut vrh osovljen nad strmom ličkom padinom Velebita. Zahvaljujući svojem položaju. Vrh Visočice je bez sumnje najljepši vidikovac na Liku. Posebno je lijep i vidik i naRead More

Dani općine Brdovec

09.06.2024., nedjelja 2. pohod povodom dana općine Brdovec Pridružite se HPD Zaprešić i Udruzi Mavlin u planinarskom pohodu na Limbuš koji je namijenjen svim generacijama. 8.30-8.45 okupljanje na igralištu nogometnog kluba BSK u Brdovcu 9.00Read More