Izborna Skupština

 

IZBORNA SKUPŠTINA HPD“ZAPREŠIĆ“

održat će se 21.04.2022. u 19.00 sati u Klubu umirovljenika

šetnica u sklopu crkve sv.Ivana Krstitelja

Dnevni red:

  1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela  a)radno predsjedništvo

                                                                              b)zapisničar i dva ovjerovitelja

                                                                              c)verifikacijska komisija

  1. Izvješće verifikacijske komisije

  3.Izvješće o radu Izvršnog odbora u 2021.godini i proteklom mandatu

  4.Izvješće o radu Društva u 2021.godini i proteklom mandatu

  5.Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju u 2021.godini

  6.Izvješće Nadzornog odbora

  7.Izvješće Suda časti

  8.Rasprava o izvješćima i izglasavanje istih

  9.Razrješenje predsjednika,dopredsjednika,tajnika,Izvršnog odbora,Nadzornog odbora i Suda časti

10.Izbor predsjednika,dopredsjednika,tajnika,Izvršnog odbora,Nadzornog odbora i Suda časti

11.Plan rada za 2023.godinu

12.Financijski plan za 2023.godinu

13.Razno

Skupštini mogu prisustvovati članovi sa uplaćenom članarinom za 2022.godinu

Kandidature za pojedine dužnosti možete poslati na mail Društva ili osobno