SKUPŠTINA

Redovna Skupština HPD”Zaprešić” održat će se u četvrtak 27.04.2023. 

 u privremenom prostoru Klub umirovljenika,šetnica s početkom u 19.15

DNEVNI RED:

1.Izvješće o radu Izvršnog odbora

2.Izvješće o radu Društva

3.Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju

4.Izvješće nadzornog odbora

5.Izvješće Suda časti

6.Rasprava po izvješćima

7.Plan rada za 2024.godinu

8.Financijski plan za 2024.godinu

9.Razno

Skupštini mogu prisustvovati s pravom glasa sve punoljetne osobe s plaćenom članarinom za 2023.godinu