KODEKS PLANINARSKE ETIKE

Kodeks planinarske etike

(Preuzeto iz časopoisa Hrvatski planinar broj 02 iz 2012 godine)

Planinari poštuju skup nepisanih iskustvenih pravila ponašanja koja se osnivaju na humanizmu, poštenju, prijateljstvu i altruizmu, a odraz su ljudskih kvaliteta svakoga pojedinca. Svaki kulturni planinar pozna i poštuje načela planinarske etike.

Etičke norme ponašanja u planini mogu se u kratkim crtama sažeti ovim kodeksom:
• Tempo hoda prilagoditi najslabijemu pješaku u društvu, savjetovati ga i ponuditi mu svoju pomoć.
• Ne ostavljati u planini samoga člana društva; u slučaju nesreće postoji moralna i kaznena odgovornost.
• Pri susretu u planini planinari se međusobno pozdravljaju; mlađi pozdravljaju starije, muški ženske, oni koji se penju onoga tko silazi (time mu se simbolički odaje priznanje za izvršeni uspon).
• U ophođenju s mještanima imati na umu da su pravila ponašanja u gorštaka stroža nego u gradu.
• Gorštacima se odužiti za usluge i hranu na prikladan način.
• Putujući planinskim stazama, u granicama svojih mogućnosti uklanjati napadalo kamenje i granje, popravljati putokaze i rubno kamenje na putu.
• Ne bučiti u planini i ne otvarati glasno tranzistor; pjevanje treba biti umjereno i nenametljivo.
• Ne ložiti vatru u šumi, ognjište ograditi kamenjem, a prije odlaska vatru brižljivo ugasiti.
• U slučaju nesreće u planini prekinuti put i solidarno pristupiti spašavanju.
• Ne isticati sebe i svoje sposobnosti, kloniti se natjecanja u brzini uspona; u planini jači pomaže slabijemu jer planinarstvo nije sport.
• Prije odlaska s vrha spremiti upisnu kutiju knjigu i žig; ne upisivati neukusne primjedbe.
• Poštivati pravila zaštićenih područja, pridržavati se uputa čuvarskog osoblja, ne trgati zaštićeno bilje, brižljivo gasiti opuške cigareta.
• Prema Kućnom redu HPS-a u planinarskim je kućama zabranjeno pušenje, pogotovo u blagovaonicama i spavaonicama.
• Na cisternama u kraškim krajevima zadovoljiti se vodom za piće; ne prolijevati vodu i ne zahtijevati vodu za kupanje.
• Planinarsko sklonište nakon upotrebe očistiti, prije odlaska ga opskrbiti gorivim drvom i ostaviti višak hrane budućim posjetiteljima.
• Pri dolasku u planinarski dom predstaviti se opskrbniku, poštivati njegov autoritet i biti umjeren u zahtjevima; na odlasku ga pozdraviti i obavijestiti o smjeru svoga puta.
• U planinarskoj kući poštivati kućni red, ne zalaziti u spavaonice u cipelama i ne zauzimati više mjesta nego što je nužno potrebno; prednost kod noćenja imaju žene i djeca te starije i iscrpljene osobe.
• Nakon 22 sata poštivati u planinarskoj kući potpun mir i ne remetiti počinak umornim putnicima; poštedjeti ih od izraza svoga veselog raspoloženja.