19.03.2022. ŽUMBERAK SVETA GERA – PILJEŠ

Sveta Gera KT HPO 6.4., 1178 m je najviši vrh žumberka i sjeverozapadne Hrvatske. Iako je hrvatsko ime za taj vrh Sveti Ilija, naziv je gotovo zaboravljen te se češće koristi stari slovenski naziv Sveta Gera. Slovenci vrh zovu i Trdinovim vrhom prema svom književniku Janezu Trdini. Crta državne granice sa Slovenijom vodi kolnim putom po samom hrptu. S hrvatske se strane nalazi grkokatolička kapela sv. Ilije u kojoj je uređeno jednostavno planinarsko sklonište, a desetak metara od nje, sa slovenske strane, konzervirani ostaci kapele Sv. Jere. Vrhom dominira 80 m visok telekomunikacijski toranj na slovenskoj strani, a s hrvatske je strane vojarna koja će nakon odlaska vojske biti preuređena u planinarski dom. Najviša točka označena je visokim betonskim geodetskim stupom s kojeg se pruža izvanredan vidik na sve strane (uspon na stup zahtijeva priličnu penjačku vještinu).

Pliješ – vrh KT HPO 6.3., 977 m je slikovit vrh iznad Sošica, među planinarima omiljen po lijepim livadama i bogatoj flori. Zanimljivo je da, gledan izdaleka, gotovo uopće ne privlači pozornost, premda je jedan od najviših vrhova žumberačke gore. Vršna točka označena je pločom na kojoj je ispisano ime vrha, a tu su i putokazi te kutija sa žigom. Vrh je lako pristupačan zahvaljujući blizini planinarske kuće Vodice.

Prehrana: u vlastitom aranžmanu (iz ruksaka)

Težina ture: K2 – T1

 Daljinar:

Sošice – Sveta Gera 2.30 h

Sveta Gera – Pilješ 2.30 h

Pilješ – Sošice 1 h

Ukupno s pauzama 7 – 8 sati

 

Podaci o težini : ukupna duljina staza je 17 km , 850 nm visinske

Okupljanje i polazak : Zaprešić terminal u 7:00
Prijevoz je predviđen osobnim automobilima (4 osobe po automobilu) trošak po osobi cca 35 kn. (Prilikom prijave molimo sudionike potencijalne vozače da se izjasne da li mogu voziti svojim automobilom)
Kontakt i prijava porukom putem WhatsApp : Kruno 098 335 113